Poniżej wklej ID zawodników, których chcesz porównać. Obaj zawodnicy muszą być dodani w tym samym szablonie.